Các nhà thờ Công giáo cũng là những di sản của đất nước nhưng để có thể tạo nên một viện bảo tàng di động, đầy đủ và phong phú phục vụ cho những ai muốn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu thật không dễ dàng do tính chất rải rác, chưa có sự thống kê và giới thiệu một cách đầy đủ nào về nguồn dữ liệu này. Trong khuôn khổ trang Nhà thờ Công giáo Việt Nam – Vietnamese Catholic Church này chúng tôi mong muốn được chia sẻ các thông tin về các Nhà thờ, sự kiện, lịch sử cũng như các thông tin để thuận tiện cho bất kỳ ai muốn quan tâm.


Đối với các giáo dân, có thể đọc được các câu chuyện trong học thuật Công giáo được trích dẫn từ trên Kinh thánh như các Dụ ngôn hay các bài chia sẻ của các Linh mục, tu sỹ và những học giả.
Nhà thờ Công giáo Việt Nam – Vietnamese Catholic Church sẽ không tiếp nhận hay chia sẻ các thông tin có khuynh hướng chính trị, sắc tộc và những vấn đề khác có tính tranh luận hay mâu thuẫn trong xã hội.


Trân trọng.

BÀI ĐĂNG

 

Các nhà thờ Công giáo cũng là những di sản của đất nước nhưng để có thể tạo nên một viện bảo tàng di động, đầy đủ và phong phú phục vụ cho những ai muốn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu thật không dễ dàng do tính chất rải rác, chưa có sự thống kê và giới thiệu một cách đầy đủ nào về nguồn dữ liệu này. Trong khuôn khổ trang Nhà thờ Công giáo Việt Nam – Vietnamese Catholic Church này chúng tôi mong muốn được chia sẻ các thông tin về các Nhà thờ, sự kiện, lịch sử cũng như các thông tin để thuận tiện cho bất kỳ ai muốn quan tâm.


Đối với các giáo dân, có thể đọc được các câu chuyện trong học thuật Công giáo được trích dẫn từ trên Kinh thánh như các Dụ ngôn hay các bài chia sẻ của các Linh mục, tu sỹ và những học giả.
Nhà thờ Công giáo Việt Nam – Vietnamese Catholic Church sẽ không tiếp nhận hay chia sẻ các thông tin có khuynh hướng chính trị, sắc tộc và những vấn đề khác có tính tranh luận hay mâu thuẫn trong xã hội.


Trân trọng.