×
Next
UPCOMING EVENT-SỰ KIỆN SẮP TỚI
06/08 - Lễ Chúa hiển dung

WELCOME TO

Vietnamese Catholic Church Site
Các nhà thờ Công giáo cũng là những di sản của đất nước nhưng để có thể tạo nên một viện bảo tàng di động, đầy đủ và phong phú phục vụ cho những ai muốn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu thật không dễ dàng do tính chất rải rác, chưa có sự thống kê và giới thiệu một cách đầy đủ nào về nguồn dữ liệu này.

Trong khuôn khổ trang Nhà thờ Công giáo Việt Nam – Vietnamese Catholic Church này chúng tôi mong muốn được chia sẻ các thông tin về các Nhà thờ, sự kiện, lịch sử cũng như các thông tin để thuận tiện cho bất kỳ ai muốn quan tâm.
NHÀ THỜ TẠI VIỆT NAM
Catholic Church in Vietnam
VÒNG QUANH THẾ GIỚI
Catholic Church in the World
GIỜ LỄ TRONG TUẦN
Weekday Masses
Thứ Hai : {{giole.giolethu2}}
Thứ Ba : {{giole.giolethu3}}
Thứ Tư: {{giole.giolethu4}}
Thứ Năm: {{giole.giolethu5}}
Thứ Sáu : {{giole.giolethu6}}
Thứ Bảy {{giole.giolethu7}}
Chủ Nhật : {{giole.giolecn}}
Next
UPCOMING EVENT-SỰ KIỆN SẮP TỚI
06/08 - Lễ Chúa hiển dung
WELCOME TO
Vietnamese Catholic Church Site
Các nhà thờ Công giáo cũng là những di sản của đất nước nhưng để có thể tạo nên một viện bảo tàng di động, đầy đủ và phong phú phục vụ cho những ai muốn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu thật không dễ dàng do tính chất rải rác, chưa có sự thống kê và giới thiệu một cách đầy đủ nào về nguồn dữ liệu này.

Trong khuôn khổ trang Nhà thờ Công giáo Việt Nam – Vietnamese Catholic Church này chúng tôi mong muốn được chia sẻ các thông tin về các Nhà thờ, sự kiện, lịch sử cũng như các thông tin để thuận tiện cho bất kỳ ai muốn quan tâm.
NHÀ THỜ TẠI VIỆT NAM
Catholic Church in Vietnam
VÒNG QUANH THẾ GIỚI
Catholic Church in the World
TÌM KIẾM NHÀ THỜ
Tìm kiếm nhà thờ có giờ lễ phù hợp với bạn
{{ nt.name}} : {{nt.giolethu2}}
{{ nt.name}} : {{nt.giolethu3}}
{{ nt.name}} : {{nt.giolethu4}}
{{ nt.name}} : {{nt.giolethu5}}
{{ nt.name}} : {{nt.giolethu6}}
{{ nt.name}} : {{nt.giolethu7}}
{{ nt.name}} : {{nt.giolecn}}
{{ nt.name}} :
Giờ Lễ Thứ Hai: {{nt.giolethu2}}
Giờ Lễ Thứ Ba: {{nt.giolethu3}}
Giờ Lễ Thứ Tư: {{nt.giolethu4}}
Giờ Lễ Thứ Năm: {{nt.giolethu5}}
Giờ Lễ Thứ Sáu: {{nt.giolethu6}}
Giờ Lễ Thứ Bảy: {{nt.giolethu7}}
Giờ Lễ Chủ Nhật: {{nt.giolecn}}