Đức Mẹ Rwanda
Số lượng xem: 379

Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, Rwanda ngày  28 tháng 11 năm 1981 được Tòa thánh công nhận chính thức vào năm 2001, sau 2 thập niên điều tra.

 

 

Ngày 28 tháng 11 năm 1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở làng Kibeho, Rwanda, châu Phi. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận. Theo các thị nhân “Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai.

 

 

Trong cuộc hiện ra ấy, Đức Mẹ đã nhấn mạnh về Chuỗi Mân Côi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ. Đó là một cách sùng kính cổ điển mà người ta thường đeo một chuỗi tràng hạt mầu đen. Chuỗi Mân Côi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ rất là đặc biệt đối với Mẹ. Đức Mẹ đã dạy một trong các thị nhân là cô Marie-Clare Mukangango, cách thức cầu nguyện với chuỗi hạt ấy. Mẹ nói đó là mục vụ truyền giáo trong cuộc sống để tái giới thiệu cho thế giới.

 

Bài: Sưu tầm & Biên tập 

BÀI ĐĂNG
TAGS
Đức Mẹ Rwanda

Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, Rwanda ngày  28 tháng 11 năm 1981 được Tòa thánh công nhận chính thức vào năm 2001, sau 2 thập niên điều tra.

 

 

Ngày 28 tháng 11 năm 1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở làng Kibeho, Rwanda, châu Phi. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận. Theo các thị nhân “Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai.

 

 

Trong cuộc hiện ra ấy, Đức Mẹ đã nhấn mạnh về Chuỗi Mân Côi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ. Đó là một cách sùng kính cổ điển mà người ta thường đeo một chuỗi tràng hạt mầu đen. Chuỗi Mân Côi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ rất là đặc biệt đối với Mẹ. Đức Mẹ đã dạy một trong các thị nhân là cô Marie-Clare Mukangango, cách thức cầu nguyện với chuỗi hạt ấy. Mẹ nói đó là mục vụ truyền giáo trong cuộc sống để tái giới thiệu cho thế giới.

 

Bài: Sưu tầm & Biên tập