Nhà thờ Giáo xứ Bằng Lăng
Số lượng xem: 142
Ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Giáo xứ Bằng Lăng được thành lập năm 1926 và ban đầu chỉ là ngôi nhà thờ tạm bằng tre lá.
 
 
Ngày 01 tháng 01 năm 1990, Giáo xứ đã khởi công xây dựng nhà thờ mới và đến tháng 06 năm 1993 công trình được hoàn thành.
Thế nhưng theo thời gian số lượng giáo dân tăng lên, nhà thờ cũng xuống cấp do bị lũ lụt liên tiếp. Do vậy, Giáo xứ Bằng Lăng đã đi đến quyết định xây dựng lại ngôi nhà thờ.
 
 
Lúc 9g30 ngày 07 tháng 10 năm 2014, Giáo xứ Bằng Lăng được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới. Sau gần 10 năm xây dựng, đến ngày 13 tháng 5 năm 2024 ngôi nhà thờ mới được hoàn thành. Ngôi nhà thờ mới có diện tích dài 40m, rộng 26m, tháp chuông cao 43m.
 
Bài: Sưu tầm & Biên tập 
BÀI ĐĂNG
TAGS
Nhà thờ Giáo xứ Bằng Lăng
Ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Giáo xứ Bằng Lăng được thành lập năm 1926 và ban đầu chỉ là ngôi nhà thờ tạm bằng tre lá.
 
 
Ngày 01 tháng 01 năm 1990, Giáo xứ đã khởi công xây dựng nhà thờ mới và đến tháng 06 năm 1993 công trình được hoàn thành.
Thế nhưng theo thời gian số lượng giáo dân tăng lên, nhà thờ cũng xuống cấp do bị lũ lụt liên tiếp. Do vậy, Giáo xứ Bằng Lăng đã đi đến quyết định xây dựng lại ngôi nhà thờ.
 
 
Lúc 9g30 ngày 07 tháng 10 năm 2014, Giáo xứ Bằng Lăng được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới. Sau gần 10 năm xây dựng, đến ngày 13 tháng 5 năm 2024 ngôi nhà thờ mới được hoàn thành. Ngôi nhà thờ mới có diện tích dài 40m, rộng 26m, tháp chuông cao 43m.
 
Bài: Sưu tầm & Biên tập