Nhà thờ Giáo xứ Hiền Môn
Số lượng xem: 54
Xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Ngược dòng thời gian, theo một số tài liệu còn lưu lại, từ xa xưa Hiền Môn là một vùng đất hoang sơ, dân cư thưa thớt, lúc này có một số bà con giáo dân thuộc giáo họ Cự Tân (xứ Thanh Dạ), tới đây sinh sống.
Trải qua năm tháng, tín hữu vùng này ngày càng đông số, trong khi giao thông đi lại khó khăn. Cùng với ước nguyện nung nấu bấy lâu của người tín hữu “Xóm Đò Mơ”, nên Giáo phận đã ban sắc thành lập họ đạo vào năm 1957.

 


Nhà thờ hiện tại, được xây dựng và khánh thành năm 1998.

 


Từ đó đến nay, trải qua quãng thời gian hơn 60 năm trên hành trình đức tin trong dòng lịch sử thăng trầm của đất nước, dẫu nhiều phen phải đối diện với bao khó khăn, có lúc tưởng chừng như đã bị xóa sổ bởi những cơn sóng dữ của thời cuộc, nhưng với tình thương quan phòng của Thiên Chúa, cộng đoàn tín hữu Hiền Môn vẫn luôn can trường đứng vững trong đức tin.

 

Bài: Sưu tầm & Biên tập

BÀI ĐĂNG
TAGS
Nhà thờ Giáo xứ Hiền Môn
Xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Ngược dòng thời gian, theo một số tài liệu còn lưu lại, từ xa xưa Hiền Môn là một vùng đất hoang sơ, dân cư thưa thớt, lúc này có một số bà con giáo dân thuộc giáo họ Cự Tân (xứ Thanh Dạ), tới đây sinh sống.
Trải qua năm tháng, tín hữu vùng này ngày càng đông số, trong khi giao thông đi lại khó khăn. Cùng với ước nguyện nung nấu bấy lâu của người tín hữu “Xóm Đò Mơ”, nên Giáo phận đã ban sắc thành lập họ đạo vào năm 1957.

 


Nhà thờ hiện tại, được xây dựng và khánh thành năm 1998.

 


Từ đó đến nay, trải qua quãng thời gian hơn 60 năm trên hành trình đức tin trong dòng lịch sử thăng trầm của đất nước, dẫu nhiều phen phải đối diện với bao khó khăn, có lúc tưởng chừng như đã bị xóa sổ bởi những cơn sóng dữ của thời cuộc, nhưng với tình thương quan phòng của Thiên Chúa, cộng đoàn tín hữu Hiền Môn vẫn luôn can trường đứng vững trong đức tin.

 

Bài: Sưu tầm & Biên tập