Nhà thờ Giáo họ Xuân Minh
Số lượng xem: 237
Xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Nhà thờ Giáo họ Xuân Minh được xây dựng vào năm 1936, có tổng diện tích khoảng 3.600 m2. Nhà thờ có kiến trúc kiểu gothic dài 40 m, rộng 12 m và hai tháp chuông cao 25m.
 
 
Nhà thờ được trùng tu năm 2022 với màu sắc rất độc đáo những vẫn giữ nguyên được kiến trúc ban đầu.
 
Bài: Sưu tầm & Biên tập
BÀI ĐĂNG
TAGS
Nhà thờ Giáo họ Xuân Minh
Xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Nhà thờ Giáo họ Xuân Minh được xây dựng vào năm 1936, có tổng diện tích khoảng 3.600 m2. Nhà thờ có kiến trúc kiểu gothic dài 40 m, rộng 12 m và hai tháp chuông cao 25m.
 
 
Nhà thờ được trùng tu năm 2022 với màu sắc rất độc đáo những vẫn giữ nguyên được kiến trúc ban đầu.
 
Bài: Sưu tầm & Biên tập